flag
MARITIME SAFETY NETWORK
medals cross
TOP MARINE–South
ship
ООО «ТОР МАРИН-Юг»
 

Ports of service are: Rostov-on-Don, Azov, Taganrog, Yeisk, Temryuk, Novorossiysk, Port Kavkaz, Kerch, Sevastopol, Makhachkala, Samara, Nizhniy Novgorod, Talyati.

Rostov-on-Don
34a 13-line streat, Rostov-on-Don, 344019, Russia
Phone: +7 (928) 134-64-51

Director - Denis Larikov
e-mail: rostov@topmarine-south.ru
Accounting department: finance@topmarine-south.ru

Astrakhan

76 Dzerzhinskogo streat, оф. 9, 414015, Russia

Director - Sergey Gnuchev
Phone: +7 (928) 282-60-84
e-mail: astrakhan@topmarine-south.ru